Ne përkthejmë tekste teknike për klientë të ndryshëm.Disa nga referencat tona mund të gjenden më poshtë.
(Përkthime profesionale)

sodni prevodi ikona

Legjislacioni:

Zyra e Presidentit të Republikës së Sllovenisë
(Dr Danilo Türk)
Ueb faqja: http://www2.gov.si/up-rs/2007-2012/turk-ang-arhiv.nsf
Tekstet teknike: Fjalimet e ish-presidentit të Republikës së Sllovenisë, ligjërata, lajme të shkurtra
Gjuha: Anglisht
Sfida më e madhe: Përgjigje të shpejta, gjuha diplomatike
Veçantitë: Citate nga poezitë sllovene

Inxhinieri elektrike:

Iskraemeco: Instrumentet matëse
Ueb faqja: www.iskraemeco.si/emecoweb/slo/products/products.html
Përmbajtja e përkthyer: Udhëzime teknike për instrumentet matëse
Gjuha: Anglisht, Spanjisht, Gjermanisht, Frëngjisht, Rusisht
Sfida më e madhe: Terminologjia specifike
Veçoritë: Puna me mjet të përkthimit Trados, disa përkthyes në të njëjtin kombinim gjuhësor dhe harmonizim të terminologjisë

Telekomunikacioni:

TCT Mobile: Manualet e telekomunikacionit
Ueb faqja: www.tclcom.com
Tekstet teknike: Telekomunikacion: Manual përdorues dhe udhëzimet për përdorim të shpejtë të telefonave celularë dhe tabletëve; aplikacionet; funksionet e telefonave
Gjuha: Sllovene, Shqipe, Çeke, Sllovake, Gjermane, Maqedonase
Sfida më e madhe: Terminologjia specifik, konsistenca e përkthimeve, përkthimi në një program të veçantë Wimtrad, urdhrat urgjente
Veçoritë: Urdhrat e përditshme dhe dorëzimi i përkthimeve, përkthimi me Trados dhe në një program të ofruar nga klienti

Inxhinieri Mekanike:
Unior: Udhëzime teknike për makineri
Ueb faqja: www.unior.si
Tekstet teknike: Udhëzime teknike për makineri me vlerë të madhe
Gjuha: Kineze, Rusisht, Polonisht, Çekisht, Hungarisht
Sfida më e madhe: Terminologji specifike, dokumentesfiduese për formatim (teksti dhe imazhi i paraqitur duhet të ruhet)
Veçoritë: Dokumente të mëdha (për shkak të imazheve), duke punuar me mjete përkthimi Trados

Seancat e bordeve mbikëqyrëse:
Bordet mbikëqyrëse: Përkthimi i dokumentacionit për mbledhjet e këshillit mbikëqyrës
Klienti: Konfidencial
Ueb faqja: Konfidenciale
Tekstet teknike: Përkthimi i dokumentacionit për mbledhjet e këshillit mbikëqyrës
Gjuha: Anglisht
Sfida më e madhe: Përkthime të shpejta, afate të shkurtra, material të gjerë
Veçoritë: Terminologjia specifike

Shkencat teknike:
Delta: Udhëzime teknike
Ueb faqja: www.deltaww.com
Tekstet teknike: Udhëzime teknike
Gjuha: Italisht, Spanjisht, Frëngjisht
Sfida më e madhe: Terminologjia specifike, përgatitja e formatit të dokumentit të përshtatshëm për përkthim
Veçoritë: Terminologji specifike, duke kërkuar formatim.

certifikat iso 17100