A e dini se përkthimet gjygjësore nuk vërtetohen nga përkthyes gjyqësor në të gjitha shtetet?

Ka mënyra të ndryshme të vërtetoni përkthimet gjyqësore. Nëse dëshironi të dini se si bëhet kjo në vende të tjera, na dërgoni pyetjen tuaj.

A e dini se përkthimi gjygjësorë nuk mjafton në raste të caktuara?

Përveç një përkthimi gjygjësorë, dokumentet ndonjëherë duhet të ketë një vulë apostil, e cila mund të merret në ministritë, ambasadat etj.

Përkthimet më kosto-efektive në / nga gjuhët sllave të jugut

Ne ofrojmë përkthime gjyqësore në / nga anglisht, gjermanisht, kroatisht, serbisht, maqedonisht, frengjisht, italisht, spanjisht, rusisht, gjuha hungareze, kineze, bjellorus, ukrainase, arabe dhe të tjera. Ne ofrojmë përkthimet më kosto-efektive në / nga disa gjuhë sllave të jugut në Maqedoni.

A e dini pse keni nevojë për apostil?

Apostili është një vulë e lëshuar nga Ministria e Drejtësisë dhe gjykata e rrethit. Pyetni se si dhe pse një përkthimin gjygjsorë duhet të ketë gjithashtu një apostil, ose ju mund të humbni kohë dhe të holla dhe madje edhe të vërtetoni dokumentin tuaj gabimisht.

Si të merrni garancinë e cilësisë 100%?

certifikat iso 17100