Nekaj naših referenc na zgoraj navedenih strokovnih področjah.

sodni prevodi ikona

Zakonodaja:

Urad Predsednika Republike Slovenije (Danilo Türk)

Spletna stran: https://www2.gov.si
Prevodi strokovne literature: slavnostni govori takratnega predsednika države, predavanja, kratke novice
Jezik prevoda: angleščina
Največji izzivi: hiter odziv, diplomatski jezik
Posebnosti: verzi slovenskih pesnikov v govorih

Elektrotehnika:

Iskraemeco: prevodi  merilnikov

Spletna stran: www.iskraemeco.si/emecoweb/slo/products/products.html
Prevedene vsebine: tehnična navodila za merilnike
Jeziki prevodov: angleščina, španščina, nemščina, francoščina, ruščina
Največji izzivi: strokovna terminologija
Posebnosti: delo s prevajalskim orodjem Trados, več prevajalcev in uskladitev terminologije

Prehrana:

Knjižna uspešnica: Bem’u mast

Spletna stran: http://bemumast.si/  
Prevod strokovne literature: prehranska navodila
Jezik prevoda: angleščina, srbščina, hrvaščina, makedonščina
Največji izzivi: večplastni pregled (ameriška angleščina, več pregledovalcev – redaktorjev)
Posebnosti: uspešnica

Referenčni video:

Zaupni prevodi:

Bančne aplikacije

Stranka: banke, finančni ponudniki
Prevedene vsebine: tehnična navodila, navodila za uporabo, delovanje
Jeziki prevodov: angleščina, španščina, nemščina
Največji izzivi: specifična terminologija
Posebnosti: strogo zaupni prevodi

STROKOVNI PREVODI, SODNI PREVODI, SODNI TOLMAČ

psd doo banner
psd translation logo

Telekomunikacije:

TCT Mobile: prevodi telekomunikacijskih priročnikov

Spletna stran: www.tclcom.com
Prevodi strokovne literature: telekomunikacije: priročniki za uporabnike in navodila za hitro uporabo za mobilne telefone in tablične računalnike, aplikacije, funkcije telefona
Jeziki prevodov: slovenščina, albanščina, češčina, slovaščina, nemščina, makedonščina
Največji izzivi: specifična terminologija, ohranjanje konsistentnosti prevodov, prevajanje v specifičnem programu Wimtrad, dnevna nujna naročila
Posebnosti: dnevno naročanje in oddaja prevodov, prevajanje v Tradosu in programu, ki ga je priskrbel naročnik

sodni prevodi ikona

Pravo in zakonodaja:

Generalni Sekretariat Vlade Republike Slovenije

Spletna stran: http://www.gsv.gov.si/
Prevodi strokovne literature: vsa slovenska ministrstva, Sinfo magazin
Jezik prevoda: angleščina, srbščina, makedonščina, nemščina, albanščina, francoščina
Največji izzivi: hiter odziv, pravni jezik, zelo različna terminologija (tudi kmetijstvo, tehnika, pravo, računovodski izrazi, šport itd.)
Posebnosti: upoštevanje zelo natančnih navodil naročnika, delo ob koncih tedna, nujna naročila

Strojništvo:

Unior: tehnična navodila za stroje

Spletna stran: www.unior.si
Prevodi strokovne literature: tehnična navodila za stroje z visoko vrednostjo
Jeziki prevodov: kitajščina, ruščina, poljščina, češčina, madžarščina
Največji izzivi: specifična terminologija, zahtevni dokumenti tudi za oblikovanje (ohranitev postavitve besedila in slik)
Posebnosti: obsežni dokumenti (zaradi slik), delo s Tradosom

Seje nadzornih svetov:

Nadzorni sveti: prevodi sej nadzornih svetov

Naročnik: zaupno
Spletna stran: zaupno
Prevodi strokovne literature: prevod dokumentacije za seje nadzornih svetov
Jezik prevoda: angleščina, srbščina, italijanščina, ruščina
Največji izzivi: hitri prevodi, kratki roki, obsežno gradivo
Posebnosti: specifična terminologija

Tehnika:

Delta: tehnična navodila

Spletna stran: www.deltaww.com
Prevodi strokovne literature: tehnična navodila
Jeziki prevodov: italijanščina, španščina, francoščina
Največji izzivi: specifična terminologija, priprava dokumentov za prevod, iskanje prevajalcev, ki obvladajo strokovno terminologijo, usklajevanje z revizorjem in redaktorjem (strokovnjakom, zaposlenim na določenem področju)
Posebnosti: specifična terminologija, zahtevni dokumenti tudi za oblikovanje, OCR in skrb za postavitev strani ter DTP

sodni prevodi ikona

Pravo:

Odvetniška pisarna Borut Soklič in odvetniki

Spletna stran: http://soklic.si
Prevodi strokovne literature: pravna besedila, stečaji
Jeziki prevodov: angleščina, nemščina, srbščina, hrvaščina
Največji izzivi: specifična terminologija, priprava dokumentov za prevod, sodni prevodi
Posebnosti: specifična terminologija

Subscribe to our YouTube Channel
certifikat iso 17100