Si ta porositni interpretimin

Ngjarja duhet të paralajmërohet për të gjitha llojet e interpretimit. Literatura e cila do të na ndihmojë për të siguruar një shërbim cilësor duhet të jepet paraprakisht.

Nuk keni mjete interpretimi?

Ne mund të sigurojmë përkthyes dhe pajisje interpretimi. Pajisjet janë shumë të sofistikuara dhe të përshtatura sipas përdoruesit (në-ekran shfaqet gjuha etj).

E rëndësishme!

Për ngjarjet që zgjasin në shumë se dy orë duhet të angazhohen dy përkthyes në dy kabina të veçanta. Përkthyesit ndërrohen çdo 20 deri në 30 minuta për të dhënë interpretim me cilësi më të mirë.
Interpretimi paguhet për orë; ora e parë paguhet e plotë.

certifikat iso 17100