Da li znate da sudski overena dokumenta ne overavaju sudski tumači i prevodioci u svim zemljama?

Postoje različiti načini da se prevod sudski overi. Ako vas interesuje kako se dokumenta overavaju u drugim zemljama pošaljite nam upit.

Da li znate da sudski overen prevod nije dovoljan u svim slučajevima?

Ponekada je pored sudskog prevoda dodatno potreban i apostil u određenim zemljama. Ovo je pečat koji izdaju ministarstva, ambasade itd.

Nudimo najjeftinije prevode sa i na južnoslovenske jezike u regionu

Nudimo sudske prevode sa/na engleski, nemački, hrvatski, srpski, makedonski, francuski, Italijanski, španski, ruski, mađarski, kineski, beloruski, ukrajinski, arapski i druge jezike. Nudimo najjeftinije prevode sa/na određene južnoslovenske jezike u Srbiji.

Da li znate zašto vam je potreban apostil?

Apostil je pečat koji izdaje Ministarstvo pravde i okružni sud. Pitajte nas kako i zašto sudski overena dokumenta moraju dodatno da imaju i apostil inače ćete izgubiti vreme i novac a možda se desi da pogrešno overite dokument.

 

Kako dobiti 100% garanciju kvaliteta?

certifikat iso 17100