Organizoni evente në të cilat keni ftuar dëgjues të huaj?
Keni nevojë për teknikë të mirë dhe pajisje për interpretim në eventin tuaj?

PSD ju ofron teknologjinë më të përshtatshme me të cilën ju do të mbani eventin tuaj në mënyrë profesionale.

Kabinë për interpretim Multicase
• PB 8002-220,
• CB 8005-220.

Nga shtatori, 2016-tës, pavarësisht nga punësimi përkthyesve tanë nëpër evenimentet që ju organizoni (trajnime, ligjërata, etj), ne ju sigurojmë dhe kabina me qira për të interpretuar me pajisje (kufje). Ne ofrojmë pajisje më moderne të gjeneratës së fundit, e cila ka disa avantazhe mbi konkurrentët, të cilat mund të gjenden në treg.

Përparësitë e kabinave tona:
• Për vendosjen e evenimenteve të caktura neve na nevojiten 10 deri në 15 minuta për secilën kabinë;
• Të gjiha kabinat i tejkalojnë kërkesat e standardit ISO 4043;
• Shikoni disa xhirime nga Multi-casses kabin.

Pse pajisjenTaiden? Përparësitë:
• transmetim më i shpejtës,
• funksionon repeat,
• LCD-receiver: ekrani tregon emrin e gjuhës që është një nga përparësitë kryesore mbi konkurrencën.

Pavarësisht zgjidhjeve të thjeshta teknike dhe zgjidhjet që mbështesin punën e përkthyesit në kabinë (kryesisht funksionin repeat), opsioni për shfaqjen e gjuhës në ekran është njëra nga përparësitë kryesore e cila pjesëmarrësve ju ndihmon për të shmangur problemet që kanë me gjetjen e gjuhës në ekran gjatë eventit (zakonisht, ato janë letra në hyrje të sallës, ku ka paralajmërime për gjuhën të cilën e mbulon numri i caktuar në ekranin e pajisjes).

Shembuj për projekte

Interpretim për UK LibDem

Porositës: Liberal Democrats UK
Gjuha burimore: ЕN, RU, CRO, RO
Gjyhët në të cilët u përkthye: RU, SLO, EN, CRO
Vendodhja: hotel Slon, Lublanë
Kohëzgjatja: 3 ditë (ngjarje të brendshme, 50 pjesëmarrës)
Referenca: Petar Lesniak

Interpretim për Spem – delegacion nga Shqipëria

Porositës: Spem
Gjuha burimore: DE, SQ
Gjuhët në të cilët u përkthye: SLO, SQ, EN
Kohëzgjatja: 5 ditë
Vendodhja: Lublanë
Referencë: SPEM d.o.o.

 

Më shumë referenca në sfera e përkthimeve profesionale.

kabine za tolmačenje