Организирате настан на кој се поканети странски слушатели?
Имате потреба од докажана техника и опрема за толкување за вашиот настан?

ПСД ви нуди најсовремена технологија со која професионално ќе го одржите вашиот настан.

Кабини за толкување Multicase
• PB 8002-220,
• CB 8005-220.

Од септември, 2016 година, покрај најмувањето на толкувачи на настаните што ги организирате (обуки, предавања, итн.), ви овозможуваме и наем на кабини за толкување заедно со опрема (слушалки). Ви нудиме најсовремена опрема од најновата генерација, која има и определени предности во однос на конкурентите, што може да се најдат на пазарот.

Предности на нашите кабини:
• За поставувањето на определен настан ни се потребни од 10 до 15 минути за секоја кабина;
• Сите кабини ги надминуваат барањата на стандардот ISO 4043;
• Погледнете неколку снимки Multi-casses kabin.

Зошто опремата Taiden? Предности:
• побрза трансмисија,
• функција repeat,
• LCD-receiver: екранот го покажува и називот на јазикот што е една од главните предности во однос на конкуренцијата.

Покрај поедноставните технички решенија и решенијата кои ја поддржуваат работата на преведувачот во кабината (пред сè функцијата repeat), опцијата за прикажување на јазикот на екранот е една од главните предности, која на учесниците им помага да ги избегнат проблемите, кои ги имаат со констатирањето на јазикот на екранот за време на настанот (обично, тоа се ливчиња при влезот во салата, каде што има предупредувања за тоа кој јазик го покриваат определените броеви на екраните од опремата).

Примери за проекти

Толкување за UK LibDem

Нарачател: Liberal Democrats UK
Изворен јазик: ЕN, RU, CRO, RO
Целни јазици: RU, SLO, EN, CRO
Локација: хотел Слон, Љубљана
Опсег: 3 дена (интерен настан, 50 учесници)
Референци: Петер Лесниак

Толкување за Spem – делегација од Албанија

Нарачател: Spem
Изворен јазик: DE, AL
Целни јазици: SLO, AL, EN
Опсег: 5 дена
Локација: Љубљана
Референци: SPEM d.o.o.
Повеќе референци на подрачјето на стручни преводи.

kabine za tolmačenje