Organizujete događaj na koji ste pozvali strane slušaoce?
Imate potrebe za proverenom tehnikom i opremom za tumačenje vašeg događaja?

PSD vam nudi najsavremeniju tehniku sa kojom ćete profesionalno održati vaš događaj.

Kabine za tumačenje Multicase
• PB 8002-220,
• CB 8005-220.

Od septembra 2016.godine, pored iznajmljivanja naših tumača na događajima koje organizujete (obuke, predavanja, itd.), omogućavamo vam i najam kabina za tumačenje zajedno sa opremom (slušalice). Nudimo vam najsavremeniju opremu iz najnovije generacije, koja ima određene prednosti u odnosu na konkurente, koji mogu da se nađu na tržištu.

Prednosti naših kabina su:
• Za postavljanje na određenom događaju potrebno nam je 10-15 minuta za svaku kabinu;
• Sve kabine nadmašuju zahteve standard ISO 4043;
• Pogledajte nekoliko snimaka Multi-casses kabina.

Zašto oprema Taiden? Prednosti:
• Brži prenos,
• Funkcija repeat,
• LCD-receiver: ekran pokazuje i naziv jezika, što je jedna od glavnih prednosti u odnosu na konkurenciju.

Pored pojednostavljenih tehničkih rešenja i rešenja koja podržavaju rad prevodioca u kabini (pre svega funkcija repeat), opcija za prikazivanje jezika je jedna od glavnih prednosti koja učesnicima pomaže da izbegnu problem sa prepoznavanjem jezika na ekranu za vreme događaja (obično su to listovi pri ulazu u salu, na kojima su upozorenja, koji jezik pokrivaju određeni brojevi na ekranima opreme).

Primeri projekta

Tumačenje za UK LibDem
Naručilac: Liberal Democrats UK
Izvorni jezik: EN, RU, CRO, RO
Ciljni jezici: RU, SLO, EN, CRO
Lokacija: Hotel Slon, Ljubljana
Obim: 3 dana( interni događaj, 50 učesnika)
Reference: Peter Lesniak

Tumačenje za Spem – delegacija iz Albanije

Naručilac: Spem
Izvorni jezik: DE, AL
Ciljni jezici: SLO, AL, EN
Obim: 5 dana
Lokacija: Ljubljana
Referenca: Spem d.o.o.

Više referenci na području stručnih prevoda.

kabine za tolmačenje