Keni kontratë në gjuhë të huaj?
Keni padi, vendim divorci, dhe nuk e dini se kujt t’i besoni?
Do të studioni jashtë vendit dhe jeni të shqetësuar se a do të përkthehet diploma juaj si duhet?

Këshillat para porosisë tuaj për përkthim mund t` ju kursejnë shumë nga koha juaj e vlefshme.

Zakonisht nga ne keni kërkuar përkthime të vërtetuara të dokumenteve për vizë, për birësim të një fëmije, për të dhëna penale, përkthimet e pasaportave, diplomave, punime dhe vepra profesionale, dhe lektorimi i tyre.

Kjo është arsyeja pse shërbimet përshtaten me nevojat tuaja. Para se të sillni dokumentet tuaja, na kontaktoni për këshilla mbi vlefshmërinë dhe përkthimet, sepse në këtë mënyrë ne ju ndihmojmë klientëve duke ju optimizuar kohën edhe atë në fushat e mëposhtme:
• Marrjen e vërtetimeve shtesë, sidomos apostil, vërtetim të përkthyesve, vërtetim nga Ministria e Punëve të Jashtme (mbi vërtetime) etj
• Para se të dërgoni përkthimin jashtë vendit
• Para se të regjistroheni në fakultet,
• Para martesës,
• Para mbajtjes së evenimenteve, para seminareve edukative.

Këshilla nuk do t’ju kushtojë asgjë, kurse udhëtimi jashtë vendit me dokumente të përkthyera gabimisht mund të kushtojë nga 100 në 1000 euro.
Mijëra dokumente të përkthyera na lejojnë për të dhënë këshilla në lidhje me procedurat administrative dhe gjyqësore, si dhe për të ndihmuar në kërkimin e përgjigjeve të sakta në një periudhë shumë të shkurtër kohe se sa është e nevojshme zakonisht.

certifikat iso 17100