Vaš prevod vam serviramo na srebrnem pladnju.

Kdaj lahko rečemo, da je prevod kakovosten?

Če je brez napak ter jasno in natančno prenese pomen izvirnega besedila.

Vaša besedila prevajajo preverjeni prevajalci

Prevajalce, revizorje in lektorje nenehno spremljamo med delom in ocenjujemo morebitne neskladnosti.

Zaupne podatke skrbno hranimo

Zaupne podatke oziroma vaše listine in dokumente obravnavamo na podlagi zakonodaje in internih pravilnikov. Pri tem vam zagotavljamo nekaj oblik varnosti:

  • Vaši dokumenti se lahko nahajajo na ločenem diskovju (posebne zahteve, višja varnost).
  • Vaše prevode obravnavamo samo v naših prostorih in/ali z našimi redno zaposlenimi (posebne zahteve, višja varnost).
  • Prevedena besedila lahko ob koncu prevoda na vašo željo tudi izbrišemo.
  • Za varno dostavo skrbijo naši pogodbeni partnerji oziroma medije dostavimo osebno ali prek kurirja (med referenčne naročnike spadajo tudi Vlada Republike Slovenije in razna ministrstva).
  • Sklenemo NDA-pogodbe, izjave in druge oblike zaščite (zahteve tujih naročnikov).

Vaš prevod gre skozi pet faz:

PSD_translation process_SI_edited

certifikat iso 17100