20/09/2016

PSD_Translaiton-DraganSibanc

Prevod pravnega besedila zahteva zelo strokovnega in podkovanega prevajalca, ki bo kos prevajanju in usklajevanju z zakonodajo države v kateri se bo pravni tekst uporabil. Kakršnokoli odstopanje od

V PSD imamo zaposlene sodno zaprisežene tolmače, ki poleg strokovnosti na pravnem področju poskrbijo tudi za varnost podatkov, katere prevajamo. Naši tolmači so preverjeni in zanesljivi sodno zapriseženi prevajalci, kateri s svojim žigom overijo listine in s tem zagotovijo ustreznost prevoda z vašim izvirnikom.

Pri naročilu prevoda pravnih besedil, bodite pozorni na:

  • reference podjetja oziroma prevajalca, ki se bo lotil prevajanja,
  • varnost podatkov (že sami lahko onemogočite dostop do številk spisov, imen in priimkov itd.),
  • kakovost samega dokumenta (med skeniranjem izberite najvišjo kakovost),
  • izdelajo naj vam slovar strokovnih besed, katere se bodo uporabile v prevodu (tako lahko preverite ustreznost strokovnih terminov z odvetnikom ali celo sami).

 

Dragan Šibanc, direktor