Pogoji uporabe storitve prevodi 24/7 T

1 Zagotovitev prevoda v 24/48/72 urah (24/7 T)

1.1 PSD Group zagotavlja pravočasno izvedbo storitev pod pogoji, ki so objavljeni na spletni strani (Splošni pogoji poslovanja in Pogoji uporabe storitve 24/7 T). Naročila sprejemamo med uradnimi urami PSD (o uradnih urah PSD se pozanimajte na spletni strani PSD ali neposredno pri nas). Naročilo in plačilo prevoda prek storitve 24/7 T zagotavljata pravočasno dostavo prevoda na vaš e-naslov ali prek vašega profila PSD Extranet. O drugih načinih dostave storitev se morate posebej dogovoriti s PSD, in če so ti mogoči, se tudi opravijo (primer: hitra pošta, kurir, pri čemer stroške poravna stranka, itn.).

1.2 Če PSD ne dostavi storitve do dogovorjene ure, je stranka upravičena do vračila zneska plačila. Denar se stranki vrne pod pogoji, ki so opisani v točki 4.1., 4.2. in »Brezpogojnem vračilu plačila«.

1.3 Dnenvo zagotavljamo prevod 3 strani (1500 znakov brez presledkov/1 stran) ali 750 besed.

1.4 Obvestilo v eni uri PSD se zavezuje, da bo po prejetju obvestila o plačilu takoj, vendar najpozneje v roku ene ure, obvestil stranko o začetku projekta. Najpozneje v dveh urah pa PSD dejansko začne izvedbo projekta.

1.5 Dolžnost stranke Če stranka od PSD ne prejme potrditve o prejetju plačila v eni uri, je dolžna kontaktirati eno izmed pisarn PSD, ki bo glede na časovni pas lahko sprejela obvestilo stranke. Seznam razpoložljivih pisarn glede na različne časovne pasove je v točki 2.5.

1.6 V času, ko pisarne delujejo, PSD zagotavlja takojšnjo obdelavo podatkov stranke, ki je naročila storitev 24/7 T. Zunaj časa delovanja pisarn, navedenih na seznamu razpoložljivih pisarn, PSD ne odgovarja za morebitne zamude pri izdelavi projekta.

2 Preklic naročila

2.1 Naročilo 24/7 T se lahko prekliče.

2.2 Tako kot pri preklicih naročila, navedenih v Splošnih pogojih, se zaračunajo dejansko število prevedenih strani do trenutka preklica in morebitni stroški obdelave naročila (gl. manipulativni stroški obdelave naročila ali točka 2.3).

2.3 Preostanek plačila, razen manipulativnih stroškov obdelave naročila, ki se gibljejo od 20 do 50 € oziroma tudi od 100 do največ 500 € (pri preklicih visoke vrednosti, tj. pri naročilih nad 2.000 €), se stranki nakaže nazaj. Natančno višino manipulativnega stroška opredeli PSD in o tem obvesti stranko v največ 8 delovnih dneh. Pri kompleksnejših preklicih ima pravico PSD podaljšati rok za preklic naročila in obvestilo strankam.

Nekaj primerov manipulativnih stroškov: – vsa opravljena dela do trenutka preklica; – ura dela (prva ura je nedeljiva, potem pa se obračunajo 15-minutni intervali); – pogovori s stranko (obračun na 15 minut); – priprava ponudbe, prevoda, slovarjev itn. (gl. točko 2.7); – drugi manipulativni stroški.

2.4 Pri preklicu naročila upoštevamo časovni pas, v katerem je stranka naročila storitev pri PSD, torej tudi delovne ure pisarn PSD.

2.5 Več o delovnih urah pisarn PSD najdete na naslednji povezavi.

2.6 Preklic naročila se lahko zgodi dejansko ob zadnji prevedeni besedi, ki je bila v trenutku preklica prevedena, zato se vsa prevedena besedila zaračunajo po že vnaprej dogovorjeni ceni z morebitnimi pribitki zaradi obdelave preklica naročila. Preostala preplačana sredstva, če ta obstajajo, se vrnejo stranki nazaj.

2.7 Pod morebitni pribitek preklica plačila spada tudi povišanje dogovorjene cene prevoda do največ 50 % dogovorjene cene, in sicer zaradi stroška, ki je nastal ob pripravi za prevod, morebitni izdelavi glosarjev, pri raziskovalnem delu itn. Natančno višino pribitka oziroma povišanja dogovorjene cene prevoda ob preklicu naročila opredeli PSD.

3 Upravičena reklamacija

3.1 Pod upravičeno reklamacijo spada naročilo nad 50 EUR. Od tega zneska naprej se posebej preverja vsaka posamezna reklamacija, in sicer: stranka mora dokazati, da je prevod napačen (prenesen napačen pomen iz izvirnika v prevod, napaka P 01), čeprav je na začetku zagotovila ustrezen slovar in gradivo oziroma nakazala na spletno stran ali dokumente na medmrežju, kjer bi prevajalec našel terminologijo, ki bi jo moral uporabiti.

4 Vračilo plačila

4.1 Vračilo plačanega zneska ali delnega zneska plačila se izvede tako, da se stranki vrnejo dogovorjena sredstva na račun PayPal, TRR (sredstva na TRR se vrnejo, če samodejno vračilo na kreditno kartico ali kartico, s katere je stranka opravila plačilo, ni mogoče) ali na kreditno kartico (če tovrstna možnost obstaja). Če so stroški vračila zneska stranki višji od manipulativnih stroškov, ki jih PSD zadrži ob morebitnem vračilu denarja, se vračila ne opravi.

4.2 Stranka je upravičena do celotnega vračila plačila, če je izvajalec napačno prenesel pomen iz izvirnika besedila (točka 3.1.), in sicer v največ trikratnem roku, kot je bil rok za dostavo samega prevoda, tj. od dneva/ure, ko se je stranka pritožila, oziroma če je stranka že pred naročilom navedla, da želi 100-odstotno garancijo kakovosti, in je to tudi ustrezno plačala.

4.2 Dobropis Stranka lahko izkoristi tudi vračilo plačila v obliki dobropisa, ki ga lahko uporabi pri poznejšem naročilu. Veljavnost dobropisa je 12 mesecev.

5 Varnost pri izvedbi plačil

5.1 Plačilo 24/7 T se lahko izvede prek PayPala ali plačilnih kartic. O drugih načinih plačila se pozanimajte na spletni strani oziroma pri PSD.

5.2 Plačila PayPal se opravijo neposredno prek PayPala, tako da PSD v trenutku plačevanja nima dostopa do vaših podatkov. PayPal obvesti PSD, ko stranka opravi plačilo. Takoj po prejetem obvestilu se začne izvedba projekta. Zaradi morebitne zamude pri obveščanju bo sistem PSD poslal e-pošto z obvestilom o začetku izvedbe projekta. Če e-pošte/obvestila ne dobite v eni uri, nas o tem nemudoma obvestite. Kontaktni podatki so odvisni od države oziroma časovnega pasu, v katerem naročate.

5.3 Plačila s plačilnimi karticama se opravijo prek sistma BrainTree, pogodbenega partnerja Paypal. Podatka, s katero plačilno kartico je stranka opravila nakup, PSD ne dobi, zato mora stranka obvezno označiti metodo plačila.

5.4 PSD ne odgovarja za morebitno zlorabo pri plačilih.

Več o varnostih plačevanja tudi prek povezave.

Pogoji za uveljavljanje 100-odstotne garancije na zadovoljstvo

1 Pogoji za upoštevanje garancije in njena veljavnost

1.1 100-odstotna garancija na zadovoljstvo se upošteva samo ob naročilu celovite storitve (prevod, preverjanje, revizija, redakcija, lektura, končni pregled), in sicer ob upoštevanju Splošnih pogojev sodelovanja ter navodil PSD za izvedbo projekta (npr. posredovanje dodatnega gradiva, slovarja strokovnih besed idr.).

2 Brezpogojno vračilo plačila

2.1 Ob upoštevanju pogojev PSD za pridobitev 100-odstotne garancije na zadovoljstvo je pri naročilu in plačilu storitve 24/7 T stranka upravičena do 100-odstotnega vračila denarja, v primeru, ki ga opisuje točka 4.2. ter ob zamudi PSD pri izvedbi storitve, razen če na dostavo prevoda vplivajo zunanji dejavniki oziroma višja sila, zlasti prekinitev delovanja interneta, bolezen in drugi pogoji, ki vplivajo na pojav višje sile.

2.2 V vseh ostalih primerih PSD zadrži višino zneska manipulativnih stroškov, omenjenih v točki 2.3 Pogojev 24/7 T.

Ljubljana, 1. 9. 2017

certifikat iso 17100