PSD Extranet System

Pratite vaše projekte u realnom vremenu sa alatima za praćenje stanja.
Bezbedno, centralizovano vođenje terminoloških zbirki za vašu firmu.

• Praćenje prevodilačkog procesa u realnom vremenu
• 24-časovni pristup vašim prevodima,
• Komentari, korespondencija preko jednostavne upotrebe comm box na vašem profilu,
• Pristup drugim alatima, posebno individualnom rečniku,Upload većih dokumenata,
• Arhiva prevoda.

PSD Extranet System sa modulom internet rečnika ovlašćenom korisniku omogućava da upiše, odobri i da deli terminologiju tipičnu za vaše stručno područje.
Svi alati koji su vam potrebni za praćenje projekata. PSD Extranet su besplatni i dostupni svim strankama prevodilačke agencija PSD.

Uz pomoć tehnologije PSD Extraneta možete da okačite sve projekte u elektronskoj formi za nekoliko minuta. Dobićete detaljnu ocenu troškova. Stanje projekta možete pratiti u realnom vremenu, 24/7, iz bilo kog mesta na svetu.
Svima koji su bar jednom sarađivali sa nama, možemo da omogućimo pristup ličnom profilu na PSD Extranetu. Na svom profilu ćete naći sve prevode koje smo uradili za vas.

Internet rečnik PSD

Inteligentna alatka za kreiranje baza stručne terminologije iz vaše stručne oblasti.

Za ukupnu usaglašenost i konzistentnost prevoda nudimo vam mogućnost kreiranja terminoloških zbirki stručnih reči i fraza ili korišćenje prethodno kreiranih baza.
Te baze podataka sadrže posebne tehnički specifične reči i fraze koje se koriste u vašoj firmi i delatnosti. Strankama pripremamo rečnik stručnih reči za nemački, mađarski, srpski, kineski ili bilo koji drugi svetski jezik.

Internet rečnik je dostupan svima koji sarađuju sa nama.
LEXICON: Funkcija koja vam omogućava pretraživanje reči ili sintagmi u vašem rečniku.
MULTILANGUAGUE: Funkcija koja vam omogućava pregled reči ili fraza za više izabranih jezičkih kombinacija.
ADD WORD: Funkcija koja vam omogućava dodavanje novih reči za vaše stručno područje. Reči dodaju prevodilac, revizor.
APPROVE: Funkcija koja omogućava prevodiocu, revizoru i naručiocu da usaglase prevod i da usaglase njegovu konzistentnost.

DRUGA TEHNOLOGIJA I SOFTVER

Pri prevođenju teško može da se dostigne visok kvalitet prevedenih tekstova bez upotrebe terminoloških baza, bez alatki, koje formiraju memorijske baze i automatizovanih alatki za proveru kvaliteta prevoda (proofreading).

Alatke za kreiranje baze podataka

Trados je najpoznatija alatka za prevođenje ( kreiranje memorijskih baza – TM).
Druge alatke, koje su praktično kopija tehnologije Trados, su takođe deo procesa PSD-a, posebno Accross, StarTransit, Wordfast, itd.

Alatke za automatizovano prevođenje tekstova

Xbench

certifikat iso 17100