certifikat iso 17100

Prevođenje i lektorisanje na više od 73 jezika

U prevodilačkoj agenciji PSD vam nudimo prevođenje na 73 jezika.

Više od lekture

Revizija teksta predstavlja korekciju prevedenog teksta u odnosu na izvorni, dok pri lekturi lektor obavlja samo pregled konačnog teksta. Lektura takođe predstavlja konačni pregled teksta, obično se koristi pre objave teksta (na internet stranama, u časopisima itd.).

Prevođenje obuhvata sledeće usluge:

Pored toga možemo vam pomoći u oblikovanju vaših dokumenata ili DTP. Prevešćemo takođe i vaše pdf, ppt prezentacije i internet strane.

POŠALJITE UPIT