Vaš prevod vam serviramo na srebrnom poslužavniku.

Kada možemo reći da je prevod kvalitetan?

Ako nema grešaka, i jasno i tačno prenosi značenje originala.

Vaše tekstove prevode provereni prevodioci

Prevodioci, revizori i lektori se konstantno prate tokom njihovog rada, i moguće neusklađenosti se ocenjuju i evidentiraju.

Poverljivi podaci se pažljivo čuvaju

Svi poverljivi podaci i dokumenta se tretiraju u skladu sa zakonom i našim internim pravilima, koja pružaju nekoliko tipova bezbednosti:

  •  Vaša dokumenta mogu da se čuvaju na odvojenom disku (posebni zahtevi, viši stepen bezbednosti).
  • Vaši prevodi se rade u  našim kancelarijama i/ili od strane naših prevodilaca (posebni zahtevi, viši stepen bezbednosti),
  • Vaša dokumenta mogu biti obrisana na vaš zahtev nakon završenog procesa prevođenja,
  • Naši ugovorni partneri obezbeđuju sigurnu dostavu ili ćemo mi lično dostaviti ili putem našeg kurira (naši referentni klijenti takođe uključuju Vladu Republike Slovenije i razna ministarstva),
  • Mi zaključujemo sporazume o ne objavljivanju (NDA), druge sporazume i omogućavamo ostale oblike zaštite.

Tekst prolazi kroz pet faza:

certifikat iso 17100