Некои од нашите референци од стручните подрачја можете да ги најдете подолу.

sodni prevodi ikona

Законодавство:

Канцеларија на Претседателот на Република Словенија (Д-р Данило Турк)

Веб-сајт: http://www2.gov.si/up-rs/2007-2012/turk-ang-arhiv.nsf
Стручни преводи: церемонијални говори на тогашниот претседател на државата, предавања, кратки вести
Јазик: англиски
Најголем предизвик: брз одзив, дипломатски јазик
Специфичности: цитати од словенечката поезија

Електротехника:

Iskraemeco: превод на мерни инструменти

Веб-сајт: www.iskraemeco.si/emecoweb/slo/products/products.html
Преведена содржина: технички упатства за мерни инструменти
Јазик: англиски, шпански, германски, француски, руски
Најголем предизвик: специфична терминологија
Специфичности: работа со преведувачка алатка Trados, поголем број преведувачи и усогласување на терминологијата

Телекомуникации:

TCT Mobile: превод на телекомуникациски прирачници

Веб сајт: www.tclcom.com
Стручен превод: телекомуникации: кориснички прирачници и упатства за брза употреба на мобилните телефони и таблети; апликации, телефонски функции
Јазици: словенечки, албански, чешки, словачки, германски, македонски
Најголем предизвик: специфична терминологија, зачувување на конзистентноста на преводите, преведување во специфичен програм Wimtrad програм, дневни итни нарачки
Специфичности: дневни нарачки и испорака на преводи, преведување во програмот Trados и во програм на барање на клиентот

sodni prevodi ikona

Право и законодавство:

Генерален секретаријат на Владата на Република Словенија

Веб-сајт: http://www.gsv.gov.si/
Стручни преводи: сите министерства на Словенија, Синфо магазин
Јазик: англиски, српски, македонски, германски, албански
Најголем предизвик: без одзив, правен јазик, различна терминологија (земјоделство, технологија, право, сметководствени изрази, спорт итн.)
Специфичности: почитување на деталните упатства на нарачателот, работа преку викенд, итни нарачки

Машинство:

Unior: технички упатства за машини

Веб-сајт: www.unior.si
Стручни текстови: технички упатства за машини со висока вредност
Јазици: кинески, руски, полски, чешки, унгарски
Најголем предизвик: специфична терминологија, комплексни документи за обликување (зачувување на оригиналниот облик на текст и слики)
Специфичности: големи документи (поради слики), работа со програмот Trados

Состаноци на надзорниот одбор:

Надзорен одбор: превод на седниците на надзорните одбори

Клиент: доверливо
Веб- сајт: доверливо
Стручни преводи: Превод на документацијата за седниците на надзорните одбори
Јазик: англиски
Најголем предизвик: брзи преводи, кратки рокови, обемен материјал
Специфичности: специфична терминологија

Техника:

Delta: технички упатства

Веб- сајт: www.deltaww.com
Стручни преводи: технички упатства
Јазици: италијански, шпански, француски
Најголем предизвик: специфична терминологија, подготовка на документи за преведување, барање преведувачи, кои добро ја владеат стручната терминологија, усогласување со ревизорите и редакторите (лице, кое е вработено во фабрика како инженер на ова подрачје)
Специфичности: специфична терминологија, комплексни документи за обликување, OCR и грижа за распоред на страниците, како и DTP

sodni prevodi ikona

Право:

Адвокатска канцеларија Борут Соклич и адвокати

Веб- сајт: http://soklic.si/index/
Стручни преводи: правни текстови, стечајни постапки
Јазици: англиски, германски, српски, хрватски
Најголем предизвик: специфична терминологија, подготовка на документи за преведување, судски преводи
Специфичности: специфична терминологија

certifikat iso 17100