Лични податоци

  Име и презиме*

  Адреса*

  Пошта*

  Држава*

  Е-маил*

  Телефон*

  Prevajalske kompetence in znanja

  Изберете
  ПродавачРевизорПреведувачРаководител на проектот

  Образование

  Искуства

  Јазични комбинации

  1.

  2.

  3.

  Прилози

  CV*

  Диплома