Pogoji uporabe storitve “prevodi 24/7 T”

1. Zagotovitev prevoda v 24/48/72 urah (24/7 T)
1.1. PSD Group zagotavlja pravočasno izvedbo storitev pod pogoji, ki so objavljeni na njegovi spletni strani (Splošni pogoji poslovanja in Pogoji za izvedbo storitve 24/7 T).
Naročilo in plačilo prevoda prek storitve 24/7 T zagotavlja pravočasno dostavo prevoda na vaš e-naslov ali prek vašega profila PSD Ekstranet. O drugačnih načinih dostave storitev se morate posebej dogovoriti s PSD, če so te le možne se tudi opravijo (primer: hitra pošta, katero poravna kupec itd.).
1.2. Če PSD ne dostavi storitve do dogovorjene ure, je kupec upravičen do vračila zneska plačila. Denar se vrne kupcu pod pogoji, ki so opisani pod “vračilo plačila”.
1.3. Obvestilo v eni uri
PSD se zavezuje, da bo prejetju obvestila o plačilu, takoj, vendar najkasneje v roku ene ure obvestil stranko o začetku projekta. Najkasneje roku dveh ur pa PSD dejansko začne z izvedbo projekta.
1.4. Dolžnost stranke
V kolikor stranka ne prejme potrditve o opravljenem plačilu s strani PSD v roku ene ure, je dolžna stopiti v stik z eno izmed pisarn PSD, katere bodo, glede na časovno cono, lahko sprejele obvestilo stranke.

Seznam razpoložljivih pisarn glede na različne časovne cone.

1.5. PSD v času, ko njegove pisarne delujejo, zagotavlja takojšnjo obdelavo podatkov stranke, katera je naročila storitev 24/7 T. Izven časa delovanja pisarn, in sicer navedenih na seznamu razpoložljivih pisarn, PSD ne odgovarja za morebitne zamude pri izdelavi projekta.

2. Preklic naročila
2.1. 24/7 T naročilo se lahko prekliče.
2.2. Tako kot pri preklicih naročila, navedenih v Splošnih pogojih, se zaračuna dejansko število prevedenih strani do trenutka preklica in morebitni stroški obdelave naročila – glej pod manipulativni stroški obdelave naročila ali točka 2.3.
2.3. Preostanek plačila se vam nakaže nazaj (razen manipulativnih stroškov obdelave naročila, ki se gibljejo od 20 € do 50 € oziorma največ 500 € pri preklicih/reklamacijah visoke vrednosti (naročila nad 10.000 €). Natančno višino manipulativnega stroška opredeli PSD.
2.4. Pri preklicu naročila upoštevamo časovno cono, v kateri ste naročili storitev pri PSD-podjetju, torej tudi delovne ure PSD pisarn.
2.5. Več o delovnih urah PSD pisarn na jdete na naslednji povezavi.
2.6. Preklic naročila se zgodi dejansko do zadnje prevedene besede, ki je bila v trenutku preklica narejena, zato pa se vsa prevedena besedila zaračunajo po že vnaprej dogovorjeni ceni z morebitnimi pribitki, zaradi obdelave preklica naročila. Preostala preplačana sredstva se kupcu vrnejo nazaj.
2.7. Pod morebitni pribitek preklica plačila spada tudi povišanje dogovorjene cene prevoda na enoto do največ 50% dogovorjene cene, in sicer zaradi stroška, kateri je nastal ob pripravi za prevod, morebitni izdelavi glosarjev, raziskovalnega dela ipd. Natančno višino pribitka oziorma povišanje dogovrjene cene prevoda na enoto, v primeru preklica naročila opredeli PSD.

3. Upravičena reklamacija nižje in višje vrednosti
3.1. Pod upravičeno reklamacijo nižje vrednosti brez posebnega preverjanja spada naročilo do 100 EUR (USD). Do tistega zneska se posebej ne preverja konkretne reklamacije, razen dveh elementov, in sicer: kupec mora dokazati, da je prevod napačen (prenesen napačen pomen iz izvirnika v prevodu, napaka P01), čeprav je na začetku zagotovil ustrezen slovar in gradivo oziroma nakazal na spletno stran ali dokumente na medmrežju, kjer naj bi prevajalec našel terminologijo, ki bi jo moral uporabiti.
3.2. Pod upravičeno reklamacijo višje vrednosti spada naročilo nad 100 EUR (USD). Od tistega zneska se posebej preverja vsaka posamezna reklamacija, in sicer: kupec mora dokazati, da je prevod napačen (prenesen napačen pomen iz izvirnika v prevodu, napaka P01), čeprav je na začetku zagotovil ustrezen slovar in gradivo oziroma nakazal na spletno stran ali dokumente na medmrežju, kjer naj bi prevajalec našel terminologijo, ki bi jo moral uporabiti. Kupec je upravičen do vračila denarja, če izvajalec ni uspel zagotoviti končni kakovostni izdelek, in sicer v največ dvakratnem roku, kot je bil rok za dostavo samega prevoda, in sicer od dneva/ure, ko se je kupec pritožil oziroma, če je kupec že pred naročilom navedel, da želi 100-odstotno garancijo kakovosti in če je to tudi ustrezno plačal.

4. Vračilo plačila
4.1. Vračilo plačanega zneska ali delnega zneska plačila se izvede tako, da se kupcu vrnejo dogovorjena sredstva nazaj na Paypal račun, njegov TRR (sredstva na TRR se vrnejo, če ni možno avtomatično vračilo na kreditno kartico ali kartico s kaere je kupec opravil plačilo) ali kreditno kartico (če tovrsstna možnost obstaja). V kolikor so stroški vračila zneska kupcu višji, kot manipulativni stroški, katere PSD zadrži ob morebitnem vračilu denarja, se za način vračila PSD in stranka dogovorita, oziroma v vsakem primeru, če kupec vztraja pri takojšnjem vračilu, kupcu zadrži točno tisti znesek denarja, kateri je potreben za poplačilo stroškov nakazila denarja nazaj.
4.2. Kupec lahko izbere možnost vračila denarja v obliki dobropisa, katerega lahko uporabi pri naslednjem naročilu storitev pri PSD. Veljavnost dobropisa je 12 mesecev.

Vračilo plačila se izvede samo preko Paypala ali TRR z opcijo YOUR COST.

4.3. Dobropis
Kupec je upravičen in lahko izkoristi tudi vračilo plačila v obliki dobropisa, katerega lahko uporabi pri kasnejšem naročilu. Veljavnost dobropisa je 12 mesecev.

5. Varnost pri izvedbi plačil
5.1. Plačilo 24/7 T se lahko izvede preko PayPal-a ali plačilnih kartic.
5.2. PayPal plačila se opravijo direktno prek PayPal-a, tako da PSD v trenutku plačevanja nima dostopa do vaših podatkov. PayPal obvesti PSD, ko stranka opravi plačilo. Takoj po prejetem obvestilu se projekt tudi začne. Zaradi morebitne zamude pri obveščanju, PSD sistem bo poslal e-pošto z obvestilom o začetku izvedbe projekta. Če E-pošte/Obvestila ne dobite v roku 1 ure nas nemudoma obvestite. Kontaktni podatki so odvisni od države oziroma časovne cone iz katere naročate.
5.3. Plačila s plačilnimi karticama se opravijo tudi preko PayPal sistema. Podatka, s katero plačilno kartico je stranka opravilo nakup PSD ne dobi.

Več o varnosti plačevanja tudi prek povezave.

Garancija zadovoljstva

1. Garancija in njena veljavnost
1.1. PSD bo naredil vse, da bo kupec na koncu projekta tudi zadovoljen s svojim izdelkom. Da bo izdelek prilagojen kupcu pa je potrebno spoštovati že omenjene procese na naši spletni strani (prevod, revizija, redakcija, “proofreading”/lektura), poleg navodil in dodatnih vprašanj ter zahtev, katere kupec dobi od PSD.

2. Brezpogojno vračilo denarja
2.1. V kolikor PSD ne izpolni svojih obveznosti, se zaveže k vračilu kupnine. Za vračilo kupnine oziroma izpolnitev svojih obveznosti je potrebno spoštovati navedbe 1.1. točke Garancije zadovoljstva ali, če na dostavo prevoda vplivajo zunanji dejavniki oziroma višja sila, zlasti prekinitev delovanja interneta, bolezen in drugi pogoji, ki vplivajo na pojav višje sile.
2.2. Ne glede na upravičenost do vračila denarja PSD zadrži višino zneska manipulativnih stroškov omenjenih v točki 2.3. Pogojev 24/7 T.

Ljubljana, 1. 5. 2016

certifikat iso 17100