04/03/2019

PSD prevodilačko preduzeće:  Visokokvalitetni prevodi tekstova sa kojima ćete dostići prepoznatljivost u inostranstvu.

  1. Po čemu se razlikujete od drugih prevodilačkih preduzeća?

Na tržištu, na kojem ima mnogo prevodilačkih agencija i preduzeća, teško je odgovoriti po čemu se razlikujemo od drugih. Nekada je prefiks »naj« bio veoma popularan –  najbolji, najbrži, a kod nekih čak i najjeftiniji.

Iza nas je trinaest godina tokom kojih  su se oblikovale određene vrednosti. Tehnologija koju koriste ozbiljna prevodilačka preduzeća je nešto u šta investiramo još od samog početka. Sećam se reči zastupnika SDL-a u Sloveniji, koji je godinu dana po osnivanju našeg preduzeća, govorio da nas je četiri ili pet prevodilačkih preduzeća u Sloveniji koja ozbiljno streme ka kupovini tehnologije, kojom postižemo konzistentnost prevoda i koja omogućava da, istovremeno, na jednom projektu radimo sa više prevodilaca. Kvalitet i količina su, stoga, dva činioca koja govore da se nama, kao i kupcima, isplate sve naše investicije.

Kada govorimo o tehnologiji, većina se slaže da pored toga postoji još nešto mnogo važnije, a to su međuljudski odnosi. Tako u poslu, kao i u preduzeću, školi i još negde drugde, postoje i moraju postojati iskreni ljudski odnosi. Prilikom ulaganja u iskrene odnose, ljudi se pre svega okreću onima kojima veruju, pored jumbo plakata i brze zarade, odlučili smo da uspostavimo iskren odnos. Jumbo plakati su nam bili preskupi, dok iskreni odnosi nemaju cenu.

Razlikujemo se i po tome što ulažemo u ljude. Kurs komunikacije koji smo sproveli u preduzeću je zaposlenima pokazao da mogu na radnom mestu biti takođe i zadovoljni i da ga mogu voleti. Uveren sam da tu energiju osećaju takođe i naručioci. Kvalitet je samo posledica uravnoteženih odnosa. Bavimo se pitanjima onako kako treba da bude. Uvek se događa da naručiocima naših usluga rešavamo probleme u kojima su se našli; bilo da se radi o sudskom prevodu dokumenata, koji su potrebni za venčanje u Egiptu ili o 1000 strana dugom projektu, koji prevodimo na četiri strana jezika.

  1. Sa kojim partnerom najviše sarađujete?

U ovom trenutku ne bih izdvojio ni jednog klijenta, jer je svaki važan, a najvažnije  je šta od njih naučimo i kako im stvarno možemo pomoći.

  1. Na koje  načine pomažete preduzećima u inostranstvu, odnosno, zašto je za neko preduzeće bolje da sarađuje samo sa jednim prevodilačkim preduzećem/kompanijom? Sa kojim preduzećima sarađujete na većim tržištima i većim područjima?

Prednosti saradnje možemo sumirati u nekoliko bitnih tačaka: bezbednost, opravdanost troškova, kontrola, kvalitet. Pre nego se sve dogodi, partner se sa tim mora upoznati.

Našim kupcima je dostupan veoma širok spektar prevodilačke podrške, od onih početnih kod  prevoda dokumentacije (obično su to sudski prevodi), do stručnih prevoda, tumačenja na sastancima, tumačenja na događajima sa mogućnošću najma naših kabina i opreme za tumačenje (slušalice), distribucije i pripreme reklamnih materijala.

  1. Koje vrste nesvakidašnjih problema svojih partnera ste reševali?

Veoma različite, od prevoda slogana, koje je po mojoj oceni najteže prevoditi, do prevoda stručnih tekstova, gde moramo uključiti stručno lice za određenu oblast (na primer farmaceuta, advokata, inženjera, itd.).

Jedan od naših klijenata imao je velike probleme zbog lošeg prevoda internet strane, zbog čega je izgubio 70% kupaca. Inače, zbog nekvalitetno urađenog prevoda kupci su  komentarisali proizvode, ali nisu napravili toliko kupovina, koliko je on želeo. Posledica: nov slogan, url adresa, naziv preduzeća i ponovljen prevod.

  1. U koliko država poslujete odnosno da li se nameravate još širiti?

Naše poslovanje, podržano preduzećima u pet država (Slovenija, Makedonija, Srbija, Nemačka i Danska) smo polako zamenili franšiznom idejom, odnosno, želeli smo da ponudimo model poslovanja onima sa kojima bismo delili svoje vrednosti.

Bez obzira na sve, većina naših kancelarija u inostranstvu još uvek posluje.

  1. Sa/na koliko jezika prevodite i koje bi ste izdvojili?

Broj jezika, na koje neko preduzeće prevodi, je marketinški trik. Ozbiljno prevodilačko preduzeće mora ponuditi svojim kupcima neograničeni broj jezika i pri tome su najvažniji struktura organizacije, standardi i sposoban personal.

PSD je izabrao broj 73, inače ne zbog marketinga, već zbog toga što smo tokom trinaest godina stvarno prevodili na 73 jezika. Ako bi došao neko kome je potreban prevod na neki jezik, na koji do sada još nismo prevodili, stvarno ćemo se potruditi da ga uslužimo. Verovatno je to jedan od razloga što je jedan od naših kupaca napisao da smo požrtvovani.

  1. Koliko dobijeni sertifikati ISO i Bureau Veritas utiču na posao i šta mislite o partnerskim preduzećima?

Sertifikat je znanje i mi smo ga izabrali da bismo naučili o kvalitetu i procesima. Pomogao nam je takođe i kod uspostavljanja našeg poslovnog okruženja.

Mislim da je još važniji AAA razred boniteta, koji je još izraženiji i prijatno nas je iznenadio posle trinaest godina napornog rada.

  1. Kako pratite trend kod prevođenja i kako garantujete kvalitet prevedenih tekstova, takođe i stručnih? Koliko osoba prevodi ili pregleda jedan tekst?

Ovde veliku ulogu igra prevodilački standard ISO 17100:2015 koji tačno određuje proces rada: prevod, revizija, redakcija i konačni pregled. Sve ostalo je samo igra, možete kombinovati sa dva revizora, možete ih skloniti, ako kupcu nije važan kvalitet (recimo interna upotreba prevoda, što je korak gde kupac mora izričito odobriti navedeno dejstvo).