certifikat iso 17100

Преведување во 73 јазици.

Во преведувачката агенција ПСД ви нудиме превод во 73 јазици.

Повеќе од лектура

Ревизија претставува споредба на преведениот текст со оригиналот, додека лектурата вклучува само преглед на преведениот текст. Лектура всушност претставува краен преглед на текстовите, кој вообичаено се употребува пред објава на истиот (на веб страни, во магазини…)

Преведувањето ги опфаќа следните услуги:

Покрај тоа можеме да ви помогнеме со обликување на вашите документи или (DTP). Исто така можеме да ги преведеме и вашите pdf, ppt презентации и веб-страни

ИСПРАТЕТЕ ПОНУДА