Како да нарачате толкување?

Кај сите видови толкување е исклучително важно однапред да се најави настанот. Материјалот кој ќе ни го обезбедите пред почетокот на толкувањето, ќе ни биде од огромно значење за квалитетно извршување на толкувањето.

Немате опрема за толкување?

Ние, покрај толкувач, обезбедуваме и опрема за толкување. Опремата е високо софистицирана и прилагодена на корисникот (приказ на јазикот на екранот итн.).

Важно!

За повеќе од два часа толкување, потребни ни се двајца толкувачи, кои работат во две посебни кабини. Толкувачите се менуваат на секои 20-30 минути и на тој начин се обезбедува квалитет во преведувањето. Толкувањето го пресметуваме по час, првиот час е неделив.

certifikat iso 17100