10/05/2015

U petak se završio naš drugi interni seminar na kojem su nam se pridružile kolege iz naših podružnica i neki spoljni saradnici. Razmatrali smo o našem QMS (Quality Management System – Sistem upravljanja kvalitetom) koji će unaprediti našu pouzdanost u budućnosti.

Razmenili smo iskustva o raznim zemljama, potrebama klijenata, moguće izmene i dopune zakona i generalno ocenili rad naših kooperanata.

Mi ćemo nastaviti da obezbeđujemo kvalitet našim klijentima, bez obzira na njihovu zemlju i jezik. Pre naše desetogodišnjice došli smo do nekih zanimljivih brojeva:

prevodili smo sa /na 73 jezika, na više od 298 jezičkih kombinacija, u preko 200 oblasti.