17 вработени и 650 преведувачи се грижат за највисок квалитет на вашите преводи. Стапете во контакт со нас.

ПСД Словенија, д.о.о

Канцеларија во Љубљана
Šmartinska cesta 130, 1000 Ljubljana

T: +386 1 541 61 26, F: +386 1 541 61 27,
G: +386 30 661 661,
E: info@psd-group.eu,
S: officepsd.

ПСД Германија

PSD DE GmbH
Titotstrasse 3, DE-74072 Heilbronn

T: +49 151 4574 55 66,
E: info.de@psd-group.eu,
S: psdgermany.

ПСД Србија

PSD d.o.o.

Канцеларија во Ниш
Crvene Zvezde 27, RS-18000 Niš

T: +381 18 4288 399,
G: +381 63 558 438,
E: info.rs@psd-group.eu,
Skype: psd.nis.

Канцеларија во Белград
Kralja Petra 45, RS-11000 Beograd

T: +381 18 428 8399,
G: +381 63 558 499,
E: info.rs@psd-group.eu,
S: psdbgd.

ПСД Македонија

PSD d.o.o.e.l.
Ohridska 50/18, MK-1000 Skopje

T: +389 2 609 1939,
G: +389 76 95 77 79,
E: info.mk@psd-group.eu,
S: psdmkd.

Можете да не најдете и на следниве локации:

САД

Florida, USA
2600 East Bay Drive, Suite 230
Largo, FL 33771

T: +1 813 321 54 14,
E: info.usa@psd-group.eu.

Велика Британија

London, UK
245 Blackstock Road
London
N5 1EA

T: +44 203290 57 07,
E: info.uk@psd-group.eu.

certifikat iso 17100