Konatktni podatki

Prijavnica


Z vašim soglasjem lahko PSD prevajalske storitve, d. o. o., Kvedrova 5 a, Ljubljana (PSD) kot upravljavec osebnih podatkov vaše osebne podatke, navedene v razdelku Prijavnica, obdeluje tudi za namene, v katere boste spodaj posebej privolili. Spodaj podpisani privolim, da lahko PSD moje osebne podatke, navedene v razdelku Prijavnica, obdeluje za naslednje namene:

To pomeni skupin s sedežem v Republiki Sloveniji, ki opravljajo prevajalsko dejavnost in/ali nudijo različne proizvode in storitve, za namen obveščanja z meni prilagojenimi ponudbami. Z vašo privolitvijo bomo lahko vaše osebne podatke iz zbirk, ki jih vodimo, vključno z že izoblikovanimi profili, posredovali tudi drugim družbam, ki so v Skupini PSD in imajo sedež v Republiki Sloveniji ter se ukvarjajo s prevajalsko dejavnostjo in/ali nudijo različne proizvode in storitve (sem sodi PSD ETR, d. o. o. – za popoln, ažuriran seznam družb, prosimo, obiščite spletno stran Skupine PSD, www.psd.si, prevajalskega podjetja PSD www.psdtranslation.com); tako bodo lahko tudi te oblikovale ter vas seznanjale s svojimi, vam prilagojenimi ponudbami.

s sedežem v Republiki Sloveniji, ki opravljajo prevajalsko dejavnost in/ali nudijo različne proizvode in storitve, za namen obveščanja z meni prilagojenimi ponudbami? Z vašo privolitvijo bomo lahko vaše osebne podatke iz zbirk, ki jih vodimo, vključno z že izoblikovanimi profili, posredovali tudi drugim družbam, ki so v Skupini PSD in imajo sedež v Republiki Sloveniji ter se ukvarjajo prevajalsko dejavnost in/ali nudijo različne proizvode in storitve (sem sodi PSD ETR d.o.o. – za popoln, ažuriran seznam družb prosimo obiščite spletno stran Skupine PSD, www.psd.si), in tako bodo lahko tudi slednje oblikovale ter vas seznanjale s svojimi, vam prilagojenimi ponudbami.

OZNAČENI VSI ZGORNJI NAMENI?

Z označitvijo vseh zgornjih okenc ste označili vse zgornje namene hkrati in tako privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov za vse zgoraj navedene namene obdelave

POMEMBNO:

Vaše osebne podatke lahko za zgoraj označene namene obdelujejo tudi hčerinske družbe PSD (družbe, s katerimi ima PSD sklenjene pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov). Informacija o kategorijah pogodbenih obdelovalcev je dostopna v Politiki zasebnosti na spletni strani PSD: www.psdtranslation.com. Osebne podatke, navedene v razdelku Prijavnica, bo PSD obdeloval tudi za potrebe izvajanja bonitetnih programov, tj. nudenja raznih bonov ugodnosti in dodatnih popustov (npr. vključitev v PSD-komplet). Vključitev v bonitetni program je popolnoma prostovoljna. PSD vaše osebne podatke, navedene v razdelku Prijavnica, ki jih obdeluje na podlagi vaše privolitve in za namene, ki ste jih označili v razdelku Privolitev za obdelavo osebnih podatkov, hrani do preklica privolitve z vaše strani. Enako velja tudi za obdelavo teh podatkov v povezanih družbah, ki so jim bili z vašo privolitvijo osebni podatki posredovani za isti namen obdelave. Druge osebne podatke, pridobljene v okviru sklenitve ali izvajanja PSD-pogodbe ali na podlagi zakona, pa PSD hrani do poteka zakonskega roka hrambe. PSD bo vaše fotografije oz. videoposnetke, ki jih obdeluje na podlagi vaše privolitve in za namene, ki ste jih označili v razdelku Privolitev za obdelavo osebnih podatkov, hranil pet let od njihovega nastanka. Posameznik lahko kadar koli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov za zgoraj označene namene ali ugovarja obdelavi osebnih podatkov za neposredno trženje oz. zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v povezavi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: PSD prevajalske storitve, d. o. o., Kvedrova 5 a, Ljubljana, ali info@psd-group.eu ali s pomočjo spletnega obrazca, dostopnega na spletnih straneh PSD: www.psd.si, www.psdtranslation.com. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v PSD lahko kontaktirate prek elektronskega naslova info@psd-group.si. Več informacij o varstvu osebnih podatkov v PSD si lahko preberete v Politiki zasebnosti, objavljeni na spletnih straneh PSD: www.psd.si, www.psdtranslation.com.